Карта на твърдостта на водата в България

Твърда вода е вода с високо съдържание на минерали, обикновено калциеви и магнезиеви (Mg2+) йони, и в някои случаи други разтворени елементи като бикарбонати и сулфати. Противоположното понятие е мека вода – вода с ниско минерално съдържание.

Калцият във водата обикновено се намира или като калциев карбонат (CaCO3) или като калциев сулфат (CaSO4).

Твърдостта на водата се оценява според скалата за твърдост:


Обща твърдост на водата1 Градуси на твърдостта
[°dH]2
Градуси на твърдостта
[mmol/l]
Много мека вода 0 до 4 до 0,72
Мека вода 4 до 8 0,72 до 1,43
Средно твърда вода 8 до 12 1,43 до 2,14
Силно твърда вода 12 до 18 2,14 до 3,21
Твърда вода 18 до 30 3,21 до 5,35
Много твърда вода > 30 > 5,35

Вижте как да се справите с котления камък

2 немски градуси
1 Оценка според: Хидрохимия, Павел Питер, 4. Актуализирано издание, ВХТУ в Прага, 2009

Конвертиране на твърдостта на водата:
1 mmol/l = 5,6 °dH
1 °dH = 0,1783 mmol/l

Сподели с приятели

Търси

Често задавани въпроси

Как всъщност функционира ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR? Кога може да се установи разликата в качествата на водата?
Ако инсталирам ENERGY WATER® на входната водопроводна тръба, какво ще стане с котления камък? Няма ли водопроводната мрежа да се задръсти с котлен камък? А какво ще стане с електрическата кана, с кафеварката, с бойлера?
Какъв е максималният воден дебит в кубични метри за час за уред с диаметър 1"?
Къде може да се купи ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR?
Каква е вредата от котленият камък? Как ни вреди твърдата вода?