Как работи Energy Water®

Галванично пречистване на водата

За правилното назоваване на използваната технология би било по-добре да се използва изразът физично или електролитично пречистване на водата. Това означава, че електрохимичните реакции, които възникват като следствие на взаимодействието между катода и анода, потопени в електролита, променят структурата на минералите, съдържащи се във водата. Елиминацията на образуването на котления камък, и главно на Ca и Mg, интересува хората от гледна точка на енергоспестяването и на удължаването на срока на експлоатацията на водопроводните системи и на водопотребяващите уреди при запазването на всичките здравословни свойства на питейната вода.


Начин на действие

Галваничното пречистване на водата от MINERAL WATER DOCTOR работи на електрохимичен принцип, когато при преминаване на водата през устройството възниква разлика между потенциалите във водата в диапазон 0.7-1 волта.

Същевременно във водата от титаново-цинков анод се освобождават свободни цинкови йони. Калцият (Ca2+), който е разтворен във водата и става главната причина за образуване на котлен камък в тръбопроводи и топлообменници, се намира във водата под формата на калциев бикарбонат Са(НСО3)2.

Под влиянието на хидродинамиката на водата и промяната на температурата на водата, калциевият бикарбонат се разлага на въглероден диоксид и слабо разтворимия калциев карбонат (калцит). Освободеният въглероден диоксид CO2 се свързва с цинковите катиони, при което се образува цинков карбонат ZnCO3. От калцита СаCO3, който кристализира в тригонална система, се получава арагонит (полиморфна форма на калцита СаCO3), който кристализира в ромбоична система. Арагонитът има свойството да се отмива под въздействието на водната система.

Това става само тогава, когато изделието за галванично пречистване на водата е изготвено технологично правилно. Нашето изделие MWD – MINERAL WATER DOCTOR отговаря на тези условия. Арагонитът при по-нататъшното си преминаване през тръбопровода има също така и абразивно въздействие върху вече съществуващия котлен камък в тръбите, образуван при преминаването на водния поток. Свободните цинкови аниони имат тенденцията да се свързват с вече образувалите се калциеви катиони и по този начин да отмиват отлаганията на калций и калциеви съединения от водопроводната система.

Друг положителен ефект е трансформирането на горните окислени пластове на метала с помощта на ограничителните реакции на цинка. Съществуващите пластове котлен камък и ръжда непрекъснато се разрушават в микроскопични количества и под формата на разтвор се извеждат от тръбите с водния поток. След отстраняването на котления камък постепенно се образува защитен антикорозионен слой върху повърхността на тръбата – магнетит, в резултат на което се спира по-нататъшната корозия на системата.


Дълготрайност и експлоатация

Дълготрайността на работната експлоатация на устройството MINERAL WATER DOCTOR се определя от твърдостта на водата, от влиянието на концентрацията на СО2 във водата и от рН на водата. При значително повишаване на твърдостта на водата и при киселинност на водата по-ниска от 6,5 цинковият анод се разрушава по-бързо, което намалява продължителността на живота на устройството.


Сподели с приятели

Търси

Често задавани въпроси

На какво разстояние от водомера трябва да се монтира ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR?
Каква поддъръжка е необходима за ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR?
Повлиява ли използването на ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR върху функционирането на домашните пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)?
Искаме да пречистим водата за целите на експлоатацията ѝ в обществена пералня. Подходящ ли е ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR за работата на водата в обществена пералня?
Има ли някакви ограничения по отношение на мястото на инсталацията на ENERGY WATER® MINERAL WATER DOCTOR?